Systémy AMR, Smart Metering a IoT

AMR - Automatic Meter Reading sú sytémy pre hromadný diaľkový odpočet dát z meracích zariadení, napr. z plynomerov, vodomerov z domácností, z distribučnej siete vodární, plynární alebo i kombinované systémy napr. pre domácnosti - prenos všetkých troch energií jedným kanálom - plyn, voda, elektrina. Sú to jedny z najdynamickejkejších, komplexných systémov v oblasti zberu dát spadajúcich do kategórií Smart Metering a IoT (Internet of Things - Internet vecí).

IoT Banner

Profil spoločnosti Macro Components s.r.o.

Macro Components s.r.o. je spoločnosť, s 20 ročnou históriou v oblasti elektrotechnického priemyslu a informačných technológií. V oblasti elektrotechniky sa profiluje ako špecializovaný distribútor elektronických súčiastok, modulov a zariadení, orientuje sa hlavne na náročné produkty špičkových technických parametrov, hlavne komunikačných modulov, výkonovej elektroniky, procesorovej techniky. Z oblasti komunikačných modulov máme v ponuke úplný sortiment bezdrátových technológií – pásmo ISM, ZigBee, Bluetooth, RFID, M-bus, GSM moduly firmy TELIT / Motorola, GPS prijímače, prevodníky.
Pre výkonovú elektroniku ponúkame obvody pre návrh spínaných zdrojov, feritové materiály, vinuté diely, odrušovacie prvky. Sme distribútorom firmy Power Integrations i pre okolité krajiny v strednej Európe. Z oblasti procesorovej techniky procesorové moduly, single board computers, pre rýchly vývoj aplikácií.

Naše obchodné aktivity sa opierajú o platné franchisové zmluvy s výrobcami elektronických súčiastok, modulov prevažne z Európy a Ameriky a taktiež dohodnuté preferenčné podmienky pre nákup tovaru zo skladov veľkých distribútorov.

Od roku 2005 firma rozširuje svoje aktivity na vývoj aplikácií typu M2M, nasadzovanie technológií pre diaľkové odpočty a vývoj aplikácií na báze RFID technológie pre sociálnu sféru. Komplexné systémy zberu dát a naše vlastné aplikácie sú využívané významnými slovenskými spoločnosťami v oblasti dodávateľov energií a samosprávami.

Naši partneri

Logo
Solidus Tech s.r.o.
Výrobca rádiových modulov pre diaľkový odpočet meračov energií a modulov pre snímanie rôznych veličín pre IoT LoRaWAN a SIGFOX.
Logo
SimpleCell
Prvá celorepubliková verejná sieť pre Internet vecí.
Logo
USYS Slovakia, s.r.o.
Zákaznícke informačné systémy pre vodárenstvo energetiku a médiá.
Logo
Elster S.A.S.
Dodávateľ a výrobca technológie Wavenis a meračov energí zo vstavaným protokolom Wavenis.
Logo
Endetec Homerider System
Výrobca technlógie pre diaľkový odpočet meračov energií a odpčet rôznych veličín pomocou riešení vlastných snímačov.
Logo
AdeunisRF
Rádiové moduly pre IoT s technológiami LoRaWan, Sigfox, WMBus.
Logo
Kerlink
Výrobca BaseStation (koncentrátorov) pre IoT siete s technlógiou LoRaWan.
Logo
Webdyn
Výrobca koncentrátorov pre technológie Wavenis, WM-Bus a LoRaWan

 

Kontakt
Dodávateľ riešení pre AMR, Smart Metering a IoT

Macro Components s.r.o.

Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
+421 41 7634 181
+421 918 410 834
amr@amr.sk
http://www.amr.sk
http://www.macro.sk

Napíšte nám ...
Pošlite nám otázku, budeme Vás spätne kontaktovať

 
 
 

 

AMR.sk

Copyright Macro Components s.r.o. © 2008-2017