Naše projekty v SR

JAVYS - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť a.s.

Zavedenie diaľkového odpočtu vody, plynu a elektriny s využitím riešenia pochôdzkového odpočtu. Spločnosť MACRO COMPONENTS, s.r.o. dodala SW vybavenie pre mobilné zariadenia s OS ANDROID a potrebné HW vybavenie.

Novinky - November 2020:

 • Dodávka mobilnej aplikácie WnetWalkBy s podporou rádiových technológií.
 • Aplikácia je využívaná pre odpočet troch druhov energií: voda, plyn, elektrina.
 • Dodávka hardvérového vybavenia pre potreby realizácie diaľkového odpočtu.
 • Postupné nasadzovanie rádiových modulov k existujúcim meračom energií.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Spolupráca na realizácii odpočtov od roku 2010 do súčasnosti.
MACRO COMPONENTS, s.r.o. ako systémový integrátor.

Novinky - Marec 2019:

 • Náhrada aplikácie pre mobilný odpočet , pôvodne pre OS Windows a PSION, novou verziou pre OS Android . Elektronická výmena dát s IS SAP. Termín realizácie rok 2017, 2018.
 • Aplikácia je používaná pre odpočet všetkých vodomerov v rámci organizácie, okrem vodomerov v pevnej sieti, kombinovaný odpočet v teréne – manuálny a rádiom.
 • V aplikácii ANDROID sú integrované všetky relevantné rádiové protokoly pre odpočty - iPERL, SCOUT, PulseRF, IZAR, Wavenis.
 • Jediná aplikácia, ktorá integruje širokú škálu technológií, dáva možnosť voľby pre nákup vodomerov.

História:

 • Odpočet dát mobilným terminálom s prepojením na SAP, implementácia rok 2011. Počet odčítaných vodomerov 130 000.
 • Rozsah projektu: mestá Košice, Prešov, Vranov nad Topľou, Rožňava, Trebišov, Svidník, Michalovce, Bardejov, Humenné
 • Počet vodomerov s rádiom v mobilnej a pevnej sieti 6000+
 • Odpočet dát pevnou sieťou - Michalovce
 • Realizácia: november 2008
 • Počet meračov: 420
 • Pilotný odpočet dát pevnou sieťou - Košice / Furča
 • Realizácia: jún 2006
 • Počet meračov: 38

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Spolupráca na realizácii odpočtov od roku 2013 do súčasnosti.
MACRO COMPONENTS, s.r.o. ako systémový integrátor.

Novinky - Marec 2019:

 • Macro Components, s.r.o. spolu s Slovak Telekom, a.s. víťaz verejného obstarávania pre komplexné riešenie odpočtov – mobilný odpočet, v kombinácii s pevným odpočtom - prenos údajov z vodomerov na server vodárenskej spoločnosti. Sieť NB IoT, rok 2018.
 • Náhrada aplikácia pre mobilný odpočet, pôvodná verzia OS Windows pre PSION, za novú verziu pre OS Android . Elektronická výmena dát s is-USYS.net – december 2018 .
 • Pevný odpočet realizovaný v sieti NB IoT, rok 2019, plán 2300 vodomerov

História:

 • Odpočet vodomerov mobilným terminálom s prepojením do systému IS USYS.net, od roku 2013
 • Rozsah projektu: všetky závody ZsVS a.s., 50 ks mobilných terminálov, odpočet 110 tisíc vodomerov.

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Riešenie únikov vody, spolupráca od roku 2007 do súčasnosti.

Novinky - Marec 2019:

 • Náhrada technológie Wavenis pre monitoring výrobných vodomerov za technológiu NB IOT 2018/2019 v rozsahu, ako je uvedené nižšie.

História:

 • Získanie dát prevádzkových vodomerov - Nová Dubnica
 • Zber dát cez pevnú sieť GPRS: 9 ks meračov
 • Realizácia: jún 2010
 • Získanie dát prevádzkových vodomerov - Dubnica nad Váhom
 • Zber dát cez pevnú sieť GPRS: 16 ks meračov
 • Realizácia: máj 2009
 • Získanie dát prevádzkových vodomerov - Púchov
 • Zber dát cez pevnú sieť GPRS: 12 ks meračov
 • Realizácia: november 2008
 • Získanie dát prevádzkových vodomerov - Považská Bystrica
 • Zber dát cez pevnú sieť GPRS: 22 ks meračov
 • Realizácia: november 2007

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

 • Získanie dát fakturačných vodomerov
 • Zber dát cez pevnú sieť GPRS: 37 ks meračov
 • Realizácia: jún 2010
 • Rozšírenie o 2 ks meračov pre získavanie údajov aj z ultrazvukových snímačov prietoku kanalizácie
 • Používanie aplikácií pre zobrazovanie získaných údajov myWnet a WNetKonzola
 • Miesto realizácie: Ružomberok
 • Realizácia: december 2008, marec 2009, november 2009, júl 2011

SPP Distribúcia, a.s. Bratislava

 • Získanie dát pre verifikáciu a spresnenie TDO použitím nových systémov odpočtov
 • Počet meračov v pevnej sieti: 300
 • Počet meračov "walk´by": 200
 • Miesto realizácie: celé územie SR - 20 lokalít
 • Výstupné dáta spracované ako TDO plynu
 • Realizácia: júl 2007

ESG, s.r.o Banská Bystrica

 • Optimalizácia energetickej náročnosti pre odberateľa Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
 • Počet inštalovaných meracích zariadení: 24 ks
 • Zber dát cez pevnú GSM sieť, prenos GPRS
 • Miesto realizácie: celé územie SR - 20 lokalít
 • Výstupné dáta začlenené pod používaný systém užívateľa
 • Realizácia: február 2007
 • Optimalizácia energetickej náročnosti pre TU Košice
 • Počet inštalovaných meracích zariadení: 36 ks
 • Miesto realizácie : Košice, Prešov
 • Zber dát cez pevnú GSM sieť, prenos GPRS
 • Výstupné dáta začlenené pod používaný systém užívateľa
 • Realizácia: november 2006

Naše projekty v ČR

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

 • Realizácia v spolupráci s partnerkou spoločnosťou KAPKA spol. s r.o.
 • Dodávka aplikácie WnetWalkBy pre pochôdzkový odpočet s podporou rádiových technológií wM-Bus.
 • Integrácia s informačným systémom Orsfot Open.
 • Realizácia: December 2020.

Měření dodávkek plynu a.s.,
dcérska spoločnosť Pražskej plynárenskej a.s.

 • Získanie dát plynomerov systémom vzdialeného odpočtu dát
 • Počet inštalovaných meracích zariadení: 108
 • Počet meračov odčítavaných Walk-by: 25
 • Miesto realizácie: Praha
 • Realizácia: apríl 2010

RWE GASNET s.r.o.

 • Získanie dát plynomerov systémom vzdialeného odpočtu dát
 • Počet inštalovaných meracích zariadení: 80 + 103 ks
 • Realizácia: október 2010, september 2011

 

Kontakt
Dodávateľ riešení pre AMR, Smart Metering a IoT

Macro Components s.r.o.

Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
+421 41 7634 181
+421 918 410 834
amr@amr.sk
http://www.amr.sk
http://www.macro.sk

Napíšte nám ...
Pošlite nám otázku, budeme Vás spätne kontaktovať

 
 
 

 

AMR.sk

Copyright Macro Components s.r.o. © 2008-2022