Novinky


Kombinovaný modul Wavenis / LoRaWan / Sigfox od spoločnosti Honeywell - Elster
10.10.2017

Spoločnosť Honeywell - Elster vyvinula kombinovaný rádiový modul pre technológie Wavenis / LoRaWan / Sigfox. Tento modul umožňuje použitie jedného modulu v rôznych IoT sieťach podľa potrieb zákazníka a zároveň jednoduchú migráciu z jednej technológie k druhej bez potreby výmeny samotného modulu. Konfigurácia modulu je možná prostredníctvom rádiovej komunikácie s Wavenis časťou. Modul je určený pre použitie v odpočte spôsobom pochôdzky a taktiež vďaka impleme ...


Wavenis / LoRaWan / Sigfox
Viac ...


WnetWalkBy pre OS Android
27.09.2017

Aplikácia WnetWalkBy bola vyvinutá spoločnosťou Macro Components, s.r.o. Žilina.Súčasná, nová verzia č.5. zúročuje naše 10-ročné skúsenosti v danej oblasti. Doposiaľ  je  našimi aplikáciami odčítaných 250 000 meračov na Slovensku a v Českej republike.1/ Systémové požiadavkyPožiadavky  na HW: aplikácia je určená pre prenosné  mobilné zaradenia – tablety, mobilné telefóny, notebookyPožiadavky na SW: OS ANDROID od verzie 4.1.1Nadriadený IS: ...


Wnet
Viac ...

Archív rok 2016


Nové produkty pre IoT od Solidus Tech
8. decembra 2016

Naša spoločnosť nadviazala spoluprácu so spoločnosťou Solidus Tech s.r.o., ktorá je výrobcom rádiových modulov pre siete internetu vecí s technológiami LoRaWan a SIGFOX. V ponuke sa nachádzajú koncové rádiové moduly pripojiteľné k meraču energií, pričom hlavným zameraním je oblasť vodárenstva. Veľkou výhodou je vymeniteľná batéria a možnosť voľby vhodnej antény podľa dostupnosti signálu v ťazkom prostredí akým je vodomerná šachta.
Rádiové moduly (čítač impulzov) je možné dodať priamo spojené so snímačom impulzov pre vodomery SENSUS 420. Odhadovná finančná úspora pri takomto riešení je približne 40,-€
Detailné informácie o produktoch sa nachádzajú v sekciách: Technológia IoT LoRa


Test Field Device pre siete LoRaWan a SIGFOX
10. októbra 2016

Výrobca zariadení pre oblasť IoT spoločnosť AdeunisRF uviedla na trh zariadenie Test Field Device pre technológie LoRaWan a SIGFOX. Zariadenie je určené primárne pre zisťovanie dostupnosti a kvality signálu hlavne vo vonkajšom prostredí. Zo získanými GPS koordinátmi je možné presne určiť parametre prenosu pre danú oblasť a následne vhodne umiestniť napr. impulzný rádiový modul pre zber údajov z meračov energií.
Detailné informácie o produkte sa nachádzajú v sekciách: Technológia IoT LoRa a Technológia IoT Sigfox


Zariadenia od AdeunisRF vhodné na použitie
3. augusta 2016

Spoločnosť Orange schválila zariadenia LoRaWan Demonstrator, LoRaWan Sensor a LoRaWan Pulse od výrobcu AdeunisRF ako kompatibilné a vhodné zariadenia pre použitie v aktuálne budovanej LoRaWan sieti.
Bližšie informácie o týchto produktoch nájdete v časti Technológia IoT LoRa


Koncentrátor Kerlink Wirnet 868 pre LoRaWan siete
4. marca 2016

Koncentrátor Wirnet 868 je navrhnutý tak, aby spĺňal požiadavky M2M a internetu vecí (IoT) pre poskytovateľov konektivity, ktorí chcú prevádzkovať svoje siete a ponúkať svoje riešenia vo forme služby. V prevedení Wirnet SPN je súčasťou koncentrátora aj softvérová výbava s integrovanými funkcia pre dekódovanie LoRaWan, čím sa koncentrátor stáva ideálnym riešením pre budovanie privátnych sietí s technológiou LoRa.


Nové technlógie pre riešenie AMR
26. február 2016

Naša spoločnosť prináša na slovenský a český trh produkty pre diaľkový odpočet meračov energií na základe nových technológií LoRa a Sigfox v zastúpení francúzkej spoločnosti AdeunisRF. Uvedené technlógie umožňujú nasadiť automatický systém diaľkového odpočtu meračov energií v krátkom čase s minimálnymi nákladmi na prevádzku a vysokou spoľahlivosťou prenosu.


Odpočet vodomerov pochódzkou s aplikáciou WnetWalkBy
4. február 2013

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. využíva náš SW produkt WnetWalkBy + WnetORA, ktorý umožňuje odpočty v teréne pomocou odolných zariadení Motorola MC65. Odpočty z terénu je možné kedykoľvek posielať do zákazníckeho systému is-USYS.net, prostredníctvom Wifi alebo GPRS.


Hromadné nasadenie technológie Wavenis pre diaľkové odpočty vodomerov
8. apríl 2011

V roku 2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. zaviedla pre svojich zákazníkov, v rámci svojho pôsobenia, možnosť diaľkového odčítania fakturačných vodomerov. Za výhodných podmienok ponúka odberateľom možnosť inštalácie rádiových modulov na vodomer. Pre realizáciu tejto možnosti odpočtu vodomerov sa vodárenská spoločnosť rozhodla použiť technológiu Wavenis spoločnosti Elster, predtým CORONIS, Francia, ktorá umožňuje riešiť požiadavky jej zákazníkov, ktorí majú neprístupný vodomer (napr. v pivničných priestoroch), ktorí majú radi presnosť a nie odhady alebo ktorí dôverujú viac v číselných meraniach technike ako človeku.


Spoločnosť Coronis prichádza s novým modulom Waveflow2
10. marec 2009

Waveflow2 je rozšírený bátériovo-napájaný rádiový prijímač a data logger pre budovanie aplikácií diaľkových odpočtov. V nasadených sieťach pokrývajú milión domovov a mestské oblasti po celkom svete. Finálne produkty alebo OEM platforma nôžu byť integrované do nových plynomerov, vodomerov a elektromerov alebo pripojené k existujúcim meračom


M-BUS bezdrôtové integrované moduly pre automatické systémy zberu dát od spoločnosti Radiocrafts

Nórska spoločnosť Radiocrafts, ktorá disponuje s viac ako 15 ročnými skúsenosťami v oblasti vývoja a výroby vysoko spoľahlivých a kompaktných OEM modulov v ISM RF pásmach 433 MHz, 868 MHz a 2,4 GHz, ako prvá uviedla na európsky trh kompaktný bezdrôtový M-Bus RF modul pre AMR a inteligentné meracie systémy, pracujúci v pásme 868 MHz. Modul podporuje obojsmernú komunikáciu v „S“ a „T“ módoch a je plne kompatibilný


Realizácia projektu zberu dát z meračov energií na typové diagramy pre jedného z najväčších dodávateľov energií
13. november 2008

Cieľom projektu bolo dostávať aktuálne hodinové alebo minimálne denné hodnoty z meračov energií lokalizovaných v rôznych klimatických a geografických podmienkach Slovenska na pracovisko organizácie v Bratislave a následne ich exportovať v štandardnom tvare na ďalšie spracovanie na vytvorenie typových diagramov odberu. Požiadavkou objednávateľa, jedného z najväčších dodávateľov energií, bolo realizovať pripojenie 500 maloodberateľských meračov energie

Automatické odpočty energií v bytových jednotkách a polyfunkčných centrách
8. apríl 2008

V posledných rokoch nastáva stavebný boom, výsledkom ktorého je výstavba prevažne moderných bytových jednotiek a polyfunkčných centier. Developerské firmy si neskôr samé robia správcovstvo týchto budov. Súčasťou nových luxusných, ale aj bežných bytov by mal byť umožnený diaľkový odpočet dát energí, ktorý má oproti dodnes zaužívanému spôsobu obrovské výhody. Prvá výhoda je komfort zberu a spracovania údajov, kedy ozaj nieje nutné aby odpočtový pracovník správcovskej firmy vchádzal do bytu v súkromnom vlastníctve a svojim spôsobom takto obťažoval blastníkov. Ďalšia výhoda je dlhodobé sledovanie nameranýchj hodnôt, čiže štatistické spracovávanie nameraných dát, ktoré však umožňuje aj monitoring prípadných únikov, či alarmov.

Praktické využitie diaľkových odpočtov dát pre monitoring prietokov vody
15. marec 2008

Systémy pre diaľkový odpočet dát sú veľmi výhodným nástrojom na detekciu chybových stavov na vodovodných potrubiach. Pri inštalácii meračov na tzv.prevádzkové vodomery dokážu okrem stavu odberu vody, ktorý sa zväčša sníma v pravidelných, nastavených intervaloch, detekovať i havarijné stavy - úniky vody, t.j. spotreba nad stanovené maximum alebo spotrebu pod zadanú hodnotu aj tzv. spätný chod ako tzv, spontánne alarmy.


Coronis Systems Inc., najväčší dodávateľ bezdrôtových riešení pre vzdialený odpočet dát
7. marec 2008

Spoločnosť Coronis Systems Inc. sídli v meste Montpellier na juhu Francúzska. Bola založená v roku 2000 skúpinou skúsených elektrotechnických inžinierov. Podnikateľský zámer bol vývoj cenovo dostupných a komplexných systémov s masovým nasadením pre bezdrôtový prenos dát. V súčastnosti má pobočky Nemecku, Rakúsku aj USA. V roku 2005 mala maximálnu realizovanú bezdrôtovú sieť obsahujúcu 25.000 meracích miest, pričom v Číne je realizovaná sieť v ktorej je súčastne integrovaných až 50.000 bezdrôtových modulov.


Bezdrôtové odpočty dát v pásme Ermes 169 MHz od spoločnosti Radio-Tech
1. február 2008

Spoločnosť Radio-Tech sa venuje vývoju diaľkových odpočtov plynu, vody, elektriny a kombinovaným odpočtom tepla a energie od roku 1993. Používanie pásma VHF je technicky náročnejšie ak sa preklápa do pásma UHF, konkrétne vyššieho pásma UHF 868-870 MHz. Vyžívaním tohoto úzkeho nelicencovaného pásma sa ľahko stáva, že vzniká chybovosť prenosových ciest zarušením. Preto spološnosť prišla s novou technológiou preklápania UHF pásma do pásma ERMES 169 HMz, kde je pri vzdialenosti 500m signál lepší o 24dB.

Naši partneri

Logo
Enless Wireless
Výrobca rádiových modulov pre diaľkový odpočet meračov energií wMBus a SIGFOX.
Logo
Solidus Tech s.r.o.
Výrobca rádiových modulov pre diaľkový odpočet meračov energií a modulov pre snímanie rôznych veličín pre IoT LoRaWAN a SIGFOX.
Logo
SimpleCell
Prvá celorepubliková verejná sieť pre Internet vecí.
Logo
USYS Slovakia, s.r.o.
Zákaznícke informačné systémy pre vodárenstvo energetiku a médiá.
Logo
Elster S.A.S.
Dodávateľ a výrobca technológie Wavenis a meračov energí zo vstavaným protokolom Wavenis.
Logo
Endetec Homerider System
Výrobca technlógie pre diaľkový odpočet meračov energií a odpčet rôznych veličín pomocou riešení vlastných snímačov.
Logo
Adeunis
Rádiové moduly pre IoT s technológiami LoRaWan, Sigfox, WMBus.
Logo
Kerlink
Výrobca BaseStation (koncentrátorov) pre IoT siete s technlógiou LoRaWan.
Logo
Webdyn
Výrobca koncentrátorov pre technológie Wavenis, WM-Bus a LoRaWan

 

Kontakt
Dodávateľ riešení pre AMR, Smart Metering a IoT

Macro Components s.r.o.

Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
+421 41 7634 181
+421 918 410 834
amr@amr.sk
http://www.amr.sk
http://www.macro.sk

Napíšte nám ...
Pošlite nám otázku, budeme Vás spätne kontaktovať

 
 
 

 

AMR.sk

Copyright Macro Components s.r.o. © 2008-2018