Prvý reálny projekt pre odpočty vodomerov s technológiou NB-IoT.
13.11.2018

Naša spoločnosť Macro Components, s.r.o. v spolupráci s poskytovateľom konektivity pre siete NB IoT, Slovak Telekom, a.s. sa stali víťazi súťaže - verejného obstarávania v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Nitra. Predmetom súťaže je komplexné riešenie problematiky pravidelných odpočtov vodomerov.

Odpočty budú realizované manuálnym zápisom do mobilného zariadenia v teréne a 2300 odberných miest bude integrovaných do siete NB IoT, hovoríme o odpočtoch v pevnej sieti.

Celkove má spoločnosť 190 000 odberných miest, jedná sa o jednu z najväčších vodárenských spoločností na Slovensku.

Nové technológie s názvom IoT – LoRa, Sigfox a NB IoT sa stali veľkým prísľubom pre problematiku diaľkových odpočtov meračov energií.

Od roku 2015, ako jedna z vedúcich spoločností na našom trhu, venujeme pozornosť novým trendom a realizujeme testy, pilotné projekty pre všetky spomenuté technológie.

Technológie Lora a Sigfox nepreukázali dostatočný prestup signálu z vodovodných šácht, z toho titulu sme sa rozhodli ponúknuť v súťaži spoločné riešenie so Slovak Telekom, a.s. , komunikáciu na báze NB-IoT.

Z hľadiska mobilných odpočtov, nadviažeme na naše existujúce riešenie , ktoré od roku 2010 ZsVS, a.s. používa. Aplikácia pre zber dát v teréne bola modifikovaná z OS Windows na OS Android, doplnené ďalšie funkcionality. Okrem vizuálneho odpočtu má integrované 4 rádiové protokoly pre zber údajov z vodomerov Sensus iPERL, Senus Scout, Diehl Izar a Elster Wavenis.

Riešenie mobilných i pevných odpočtov je integrované do jednej serverovej aplikácie, vytvára jednotné prostredie pre správcu odpočtárov. Riešenie komunikuje s informačným systémom is-USYS.net, formou elektronickej výmeny dát.

Súčasťou ponuky je nová, ďalšia web aplikácia pre monitoring, profylaktiku siete NB IoT.

Dokumenty na stiahnutie


Naši partneri

Logo
Adeunis
Rádiové moduly pre IoT s technológiami LoRaWan, Sigfox, WMBus.
Logo
CODEA spol. s r. o.
Výrobca rádiových modulov pre diaľkový odpočet meračov energií wM-Bus, SIGFOX, LoRaWAN, NB-IoT.
Logo
Elster S.A.S.
Dodávateľ a výrobca technológie Wavenis a meračov energí zo vstavaným protokolom Wavenis.
Logo
Enless Wireless
Výrobca rádiových modulov pre diaľkový odpočet meračov energií wMBus a SIGFOX.
Logo
Kerlink
Výrobca BaseStation (koncentrátorov) pre IoT siete s technlógiou LoRaWan.
Logo
SimpleCell
Prvá celorepubliková verejná sieť pre Internet vecí. Poskytovateľ Sigfox konektivity.
Logo
Slovak Telekom a.s.
Prevádzkovateľ siete a poskytovateľ konektivity pre sieť Narrow Band (NB-IoT).
Logo
Solidus Tech s.r.o.
Výrobca rádiových modulov pre diaľkový odpočet meračov energií a modulov pre snímanie rôznych veličín pre IoT LoRaWAN a SIGFOX.
Logo
USYS Slovakia, s.r.o.
Zákaznícke informačné systémy pre vodárenstvo energetiku a médiá.
Logo
Webdyn
Výrobca koncentrátorov pre technológie Wavenis, WM-Bus a LoRaWan

 

Kontakt
Dodávateľ riešení pre AMR, Smart Metering a IoT

Macro Components s.r.o.

Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
+421 41 7634 181
+421 918 410 834
amr@amr.sk
http://www.amr.sk
http://www.macro.sk

Napíšte nám ...
Pošlite nám otázku, budeme Vás spätne kontaktovať

 
 
 

 

AMR.sk

Copyright Macro Components s.r.o. © 2008-2019