Loading...
 
SMART IOT PRE Vodárenské spoločnosti
Ako to funguje?

Ešte stále realizujete fakturačné odpočty vody do odpočtových kníh?

Fakturačný odpočet je pre vodárenské spoločnosti hlavným podkladom pre fakturáciu. Bezpochyby je hlavným cieľom vodárenskej spoločnosti dodávať vodu do domácností, fabrík a rôznych prevádzok. Samozrejme, že svojim odberateľom dodávate kvalitnú vodu s minimálnymi výpadkami, ktorej dodávanie stojí nemalé peniaze a odberateľ očakáva, že zaplatí za také množstvo, ktoré skutočne spotreboval.
Viete, ale presne stanoviť, koľko ktorému odberateľovi ste vody dodali, ak neefektívne vykonávate odpočty vodomerov spôsobom tužka-papier-prepis-fakturácia ? Máte dostatok ľudských zdrojov, aby ste boli schopní pri mimoriadnom odpočte odčítať veľké množstvá vodomerov v krátkom čase? Ide to aj jednoduchšie a rýchlejšie! Začnite využívať techniku a softvérové vybavenie WnetAMR a WnetWalkBy pre mobilný telefón a zapisujte odpočty priamo do vášho informačného systému z ktorého generujete faktúry. Naše aplikácie umožňujú samoodpočet a priamy zápis spotreby do informačného systému.

Máte veľké úniky vody na rozvodnom potrubí?

Veľké a dlhodobé úniky distribuovanej vody v rozvodnom potrubí sú častým dôvodom finančných strát vodárenských spoločností. Často býva takýto únik odhalený, až keď sa prejavuje viditeľným spôsobom. Vtedy sú už však finančné straty počítané v desiatkach tisícok Eur. Riešením je čo najrýchlejšie odhalenie zvýšeného prietoku pravidelným monitorovaním 24/7 okrskových (prevádzkových) vodomerov s využitím rádiovej komunikácie a vyhodnocovaním údajov v aplikácii WnetAMR. Odhaľte úniky vody pokiaľ sú minimálne!

Prehľad funkcií

  • senzory pre sledovanie únikov tepla, vody a prítomnosti prchavých plynov CO2, NOx
  • senzory merania hluku, vlhkosti, teploty
  • inteligentná IoT meteostanica s meraním zrážok, slnečného svitu, rýchlosti a smeru vetra
  • meranie vzdušnej a pôdnej vlhkosti
  • okamžitý prístup k údajom o spotrebe a nameraných hodnotách online 24/7
  • zasielanie upozornení o únikoch a nameraných hodnotách formou SMS a e-mail
  • nastavovanie a riadenie na diaľku
  • komplexný systém prispôsobený na mieru Vašim požiadavkám
  • úspora nákladov a zvýšenie bezpečnosti

WNETAMR sleduje spotrebu a zobrazuje odpočty v reálnom čase!

Spýtajte sa nás

 

 

 

Kto sme

Aplikáciu vyvíja

+421 41 763 41 81
macro@macro.sk
www.macro.sk

Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina
Spoločnosť sídli v budove Domino a.s. v časti B na 9. poschodí
IČO: 31562744
IČ DPH: SK2020444415

Prehlásenie o ochrane os. údajov