Loading...
 
Vstúpte do sveta smart IoT
Ako to funguje?

Ako to funguje?

Dnes, vďaka dostupnému internetu a rôznym senzorom s pripojením na internet, je možné získať údaje o energiách, pôde, ovzduší a prostredí pohodlným spôsobom.

Ekonomika

Úspora nákladov a podklady k fakturácii.

Bezpečnosť a Ochrana

Vyhnite sa nezdravým podmienkam a nebezpečným situáciam ako napr. horľavé a prchavé plyny, hluk, či vysoké koncentrácie CO2 a úniky vody.

SMART Senzory a Metering

Automatické čítanie hodnôt spotreby vody, plynu, elektriny, tepla, ale aj vlhkosť pody, naplnenie cisterny, sila, výskyt plynov.

Softvér

Naša aplikácia interpretuje hodnoty získané zo senzorov Vášho prostredia a prevádzok.

Ilustratívne video nášho partnera

Dôverujú nám

  • Javys
  • LVS
  • Novy Martin
  • POVS
  • SPP-D
  • Vak Trutnov
  • Vlára Nemšová
  • VVS
  • ZSVS
  • Orlen Unipetrol

Čo je to AMR a IoT

Chcete vedieť viac o našich technológiách?

Senzorov je nepreberné množstvo - meranie spotreby , teplota, vlhkosť, slnečný svit, zrážky, hluk, kvalita pôdy. Získaním nameraných údajov cez internet máte nieľen prehľad, o stave veličín ale viete vykonať logické kroky vedúce ku znižovaniu nákladov, či zvyšovaniu efektivity výroby.

WEBAplikácia WnetAMR

Náš softvér pre správu meraných miest, interpretáciu nameraných dát: grafy, tabuľky, alarmy.

Senzory pre meranie údajov

IoT Senzory merajú napr. spotrebu energií, teplotu priestorov, hluk, vlhkosť, teplo, pH, CO2 a iné.

Komunikácia

Naše riešenie je postavené na bezdrôtových technológiách wireless M-Bus, LoRa, Zigbee, NB-IoT, WiFi, Bluetooth

Komplexná ponuka

Analýza, návrh, Inštalácia HW, SW, Servis, Úpravy aplikácie na mieru

Namerané dáta

Grafy, tabuľky, tlačové zostavy

Alarmy

Email, Smska, Push notifikácie

Archív údajov

Sledujte vývoj údajov a porovnávajte s predošlým obdobím.

Regulácia

Nastavovanie a riadenie na diaľku.


Náš tím

Profesionáli s dlhoročnými skúsenosťami Vám radi poradia
a zostavia projekt na mieru.
Boleslava Gáboriková
Director

boleslava.gaborikova@macro.sk

Marián doležálek
product manager & sw architect

MARIAN.DOLEZALEK@MACRO.SK
+421 918 410 834

Nicolas Milúch
Obchodný zástupca

nicolas.miluch@MACRO.SK
+421 907 835 315

Martin Makara
SW developer

martin.makara@MACRO.SK

jozef majstrík
Technická podpora

JOZEF.MAJSTRIK@MACRO.SK
+421 917 623 087

 

 

michal paulík
technik
MICHAL.PAULIK@MACRO.SK

Stále v spojení

 

 

Meraných miest

 

Spokojných zákazníkov

 

Rokov na trhu

 

Prenesených hodnôt mesačne

Spýtajte sa nás

 

 

 

Kto sme

Aplikáciu vyvíja

+421 41 763 41 81
macro@macro.sk
www.macro.sk

Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina
Spoločnosť sídli v budove Domino a.s. v časti B na 9. poschodí
IČO: 31562744
IČ DPH: SK2020444415

Prehlásenie o ochrane os. údajov