Loading...
 
Samosprávy
Ako to funguje?

„Smart riešenia“ - čo to je a ako šetria energiu ?

Verejnej správe patrí množstvo administratívnych budov s významným potenciálom pre úsporu energií. Online meranie, upozornenie na úniky, preventívna profylaktika sú najlepšie nástroje na šetrenie. Účet za vodu a energiu dokáže urobiť obciam, mestám, škrt cez rozpočet. Ako menej zaťažiť rozpočet, peňaženku aj prírodu?
Ako nenechať peniaze “utiecť “ – nedajte utiecť vode a energii!

Je použitie smart riešení pre samosprávy prínosom ?

Šetriť znamená ekonomicky myslieť, čo potvrdzuje výrok „Najľahšie zarobené peniaze sú tie ušetrené“ a pri energiách to platí dvojnásobne. Takýmto prístupom dáva vedenie obce či mesta obyvateľom jasne najavo, že efektívne nakladanie s verejnými zdrojmi im nie je ľahostajné .

Dajú sa automatizované odpočty realizovať jednoducho a rýchlo ?

Dokážeme sprístupniť online údaj o spotrebe vody, elektriny, tepla, plynu pre potreby ďalšieho spracovania ako napr. fakturácia, monitoring havarijných stavov a pod.
Samosprávy ale aj iné subjekty platia vysoké faktúry bez ohľadu na to, čo sa v celkovej sume ukrýva. Pritom jednoduchou zmenou správania vieme ušetriť až desiatky percent. K tomu je potrebná detailná analýza dát s navrhnutím jednoduchých “smart” opatrení.

Aké sú spôsoby financovania smart projektov ?

SMART projekty je možné financovať nielen z vlastných prostriedkov ale aj leasingom technológii, úverom a z fondov EÚ. Úspora energii zaručuje vysokú návratnosť investícii.

Sú smart riešenia prínosom aj pre obyvateľov? V čom je ich pomoc?

Inštaláciou smart technológií pre odpočet priamo v bytových domoch, prípadne aj na päte jednotlivých bytov sa získa efektívny nástroj pre získanie prehľadu o spotrebe obyvateľmi. Avšak každé rozumné mesto by malo mať ambíciu lepšie využiť tieto zaujímavé dáta. Z pohľadu mestských budov sú to práve školy a škôlky, ktoré vďaka inštalácii SMART meteringu môžu sledovať navyše kvalitu ovzdušia v triedach, a tak zabezpečiť zdravé podmienky pre štúdium našich detí (hodnota CO2, intenzita osvetlenia a podobne).

Z čoho pozostávajú smart riešenia? Je to nejaká SW aplikácia alebo čo si pod tým máme predstaviť ?

Každé riešenie môže mať rôzne formy prevedenia. Ak hovoríme o technických hardvérových prvkoch na získavanie dát z meračov, ide o akúsi nadstavbu na snímanie impulzov výstupov existujúcich meračov a posielanie ich zmeny stavov cez komunikačné siete do centrálnej databázy. Následne interpretácia dát môže byť v rôznych softvéroch na správu budov, ale taktiež si človek môže kontrolovať tieto dáta cez mobilnú aplikáciu. Najväčší prínos pre mesto je však energetické poradenstvo a analýza nameraných dát, aby efekt zo získaných informácií bol čo najväčší.

Ilustratívne video nášho partnera

  • senzory pre sledovanie únikov tepla, vody a prítomnosti prchavých plynov CO2, NOx
  • senzory merania hluku, vlhkosti, teploty
  • inteligentná IoT meteostanica s meraním zrážok, slnečného svitu, rýchlosti a smeru vetra
  • meranie vzdušnej a pôdnej vlhkosti
  • okamžitý prístup k údajom o spotrebe a nameraných hodnotách online 24/7
  • zasielanie upozornení o únikoch a nameraných hodnotách formou SMS a e-mail
  • nastavovanie a riadenie na diaľku
  • komplexný systém prispôsobený na mieru Vašim požiadavkám
  • úspora nákladov a zvýšenie bezpečnosti

Všetky tieto hodnoty vyhodnocuje aplikácia WNETAMR a umožní Vám tak regulovať spotrebu a náklady!

Spýtajte sa nás

 

 

 

Kto sme

Aplikáciu vyvíja

+421 41 763 41 81
macro@macro.sk
www.macro.sk

Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina
Spoločnosť sídli v budove Domino a.s. v časti B na 9. poschodí
IČO: 31562744
IČ DPH: SK2020444415

Prehlásenie o ochrane os. údajov