Loading...
 
Facility Management
Ako to funguje?

Ako získať prehľad o spotrebe energii a vody v rámci budovy?

Ak spravujete budovu s rôznymi prevádzkami, či nájomníkmi, potrebujete získať presný a aktuálny prehľad o spotrebe energii a vody na účely fakturácie a nastavenie technológii. V pracovných priestoroch naviac treba sledovať stav ovzdušia a pri vyšších hodnotách CO2 vetrať. WnetAMR poskytuje okamžitý prehľad o spotrebe 24/7 a zasiela upozornenia pri odchýlení z prednastavených hodnôt. Aplikácia je dostupná z celého sveta cez zabezpečené internetové pripojenie.

Nájdite nadspotrebu a úniky aj v distribuovaných budovách!

Sklad, predajňa a kancelárie majú odlišné potreby kúrenia, vetrania a odlišné spotreby el. energie. Ak však niekto nechá otvorené okno, alebo mu je dnes zima a radiátor sa ocitne na plnom výkone, správca budovy má o tom prehľad. Vlasová prasklina na potrubí mimo budovy môže nebadane produkovať neuveriteľné straty na vode, nehovoriac o postupnej erózii pôdy a nečakanému prepadnutiu cesty, či iného terénu. Porovnávaním spotreby na hlavnom a podružnom meradle zistíte tento problém pred tým než spôsobí vážne škody.

Ako zvýšime ochranu Vašich budov?

WNetAMR nie je len o diaľkovom meraní! Do aplikácie možno nastaviť rozhodovaciu logiku – teda ak dôjde ku splneniu určenej podmienky, vykoná priradenú činnosť. To znamená, že ak napr. je cez víkend priestor uzatvorený a napriek tomu aplikácia zaznamená spotrebu vody, zrejme došlo k poruche, alebo niekto zabudol uzavrieť ventil. Aplikácia následne uzatvorí diaľkovo ovládaným ventilom vybraný okruh a zabráni nielen spotrebe, ale aj potenciálnym škodám zatopením.

Ilustratívne video nášho partnera

  • senzory pre sledovanie únikov tepla, vody a prítomnosti prchavých plynov CO2, NOx
  • senzory merania hluku, vlhkosti, teploty
  • inteligentná IoT meteostanica s meraním zrážok, slnečného svitu, rýchlosti a smeru vetra
  • meranie vzdušnej a pôdnej vlhkosti
  • okamžitý prístup k údajom o spotrebe a nameraných hodnotách online 24/7
  • zasielanie upozornení o únikoch a nameraných hodnotách formou SMS a e-mail
  • nastavovanie a riadenie na diaľku
  • komplexný systém prispôsobený na mieru Vašim požiadavkám
  • úspora nákladov a zvýšenie bezpečnosti

AKO MÔŽEME POMÔCŤ VÁM S OCHRANOU A SPRÁVOU VAŠICH BUDOV?

Spýtajte sa nás

 

 

 

Kto sme

Aplikáciu vyvíja

+421 41 763 41 81
macro@macro.sk
www.macro.sk

Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina
Spoločnosť sídli v budove Domino a.s. v časti B na 9. poschodí
IČO: 31562744
IČ DPH: SK2020444415

Prehlásenie o ochrane os. údajov