Loading...
 
Smart IoT pre Univerzity
Ako to funguje?

Ako spoznať celkové náklady na energie a vodu podľa objektov ?

Cez našu webovú aplikáciu WnetAMR ponúkame riešenie pre zbieranie a interpretáciu nameraných dát o spotrebe vody a energií s odhadom celkových nákladov, podľa jednotlivých budov, stredísk,... Získajte priebežne údaje o environmentálnych ukazateľoch ako COx, NOx, hluk a o spotrebe a nákladoch aj keď Vám dodávateľ fakturuje raz za rok.

Neplaťte zbytočne za úniky vody a tepla !

Meriame diaľkovo rádiom spotrebu vody on-line 24/7. Vieme identifikovať úniky vody okamžite, následne systém generuje varovanie cez Email, SMSku adresované zodpovednej osobe. Získajte prehľad o aktuálnej teplote v priestore, zabudnutých otvorených oknách a zabráňte zbytočným únikom tepla.

Zautomatizujeme odpočty meračov a eliminujeme chybovosť pri vizuálnom odčítaní.

Prenos údajov z meračov diaľkovým prenosom pomocou rádiovej technológie.

Zdieľanie údajov s Vašimi informačnými systémami a SCADA aplikáciami.

Aplikácia WnetAMR umožňuje export údajov v štandardných formátoch.

Ilustratívne video nášho partnera

  • senzory pre sledovanie únikov tepla, vody a prítomnosti prchavých plynov CO2, NOx
  • senzory merania hluku, vlhkosti, teploty
  • inteligentná IoT meteostanica s meraním zrážok, slnečného svitu, rýchlosti a smeru vetra
  • meranie vzdušnej a pôdnej vlhkosti
  • okamžitý prístup k údajom o spotrebe a nameraných hodnotách online 24/7
  • zasielanie upozornení o únikoch a nameraných hodnotách formou SMS a e-mail
  • nastavovanie a riadenie na diaľku
  • komplexný systém prispôsobený na mieru Vašim požiadavkám
  • úspora nákladov a zvýšenie bezpečnosti

NEchajte riešenie na technológiÁCH!

Spýtajte sa nás

 

 

 

Kto sme

Aplikáciu vyvíja

+421 41 763 41 81
macro@macro.sk
www.macro.sk

Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina
Spoločnosť sídli v budove Domino a.s. v časti B na 9. poschodí
IČO: 31562744
IČ DPH: SK2020444415

Prehlásenie o ochrane os. údajov